Yazılı Fetva

Çocuğun imamlık yapması caiz midir?

2194
17.02.2021

Hocam çocuğun imam olması caiz midir?

Cumhur fukahaya göre imamlık için baliğ olmak şarttır. Şafii mezhebinde ise mümeyyiz olmak yani büluğ cağı yakınında olmak imamlık için yeterlidir. Özellikle arkasında fakîh ve iyi Kur'an hafızı biri yoksa çocuklar imam olabilirler bu içtihada göre. Hanefi mezhebine göre hareket edildiğinde ise baliğ olmayan imam olamaz şeklinde bilinmelidir.

Nureddin Yıldız