Yazılı Fetva

İmamlık

5759
03.10.2011

İbni Abidin, “Reddül muhtar” da “İmam-ı azama göre, İmam, Rabbenâ lekel hamd demez, İmameyne göre ise der. Kitapların çoğunda, İmam-ı a’zamın kavli tercih edilmiştir.” (Redd-ül-muhtar) der. Bu bilgiye ne diyorsunuz İmameyn in görüşüyle de amel edilebilir mi?

Bu tür ihtilaflı meselelerde, ihtilaftan derin boyutlar aramak doğru görülmez. İmam veya başkası olarak hangisine göre davranılsa doğru yoldan gidilmiş olur biiznillah. Fakat Hanefi mezhebinde ağırlıklı tutum, namaz gibi ibadetlerde Ebu Hanife’nin görüşünü öne çıkarmaktır. Bu sitede daha önce verilmiş fetvalarda imam ve cemaatin bunu tekrar etmesi görüşü öne çıkarılmıştır.Allah’a emanet olun

Nureddin Yıldız