Yazılı Fetva

Dijital uyuşturucu nedir?

1128
30.06.2023

Hocam, son zamanlarda bir dijital uyuşturucu konuşuluyor. Bu konuda neler söylenebilir?

Örneklerini görmüş değilim ama yaptığım araştırmada dijital uyuşturucunun kişiye belli seslerin aktarılması ile şuurunu kaybetmesi olarak özetlenebilecek bir uygulamadan söz edilmektedir. Madde bağımlılığı ile benzeşen yönleri olan bu tehlikenin ilerlemesi durumunda madde bağımlılığını da aratabilecek yönleri olabileceği söylenmektedir.

Madde bağımlılığı ile dijital bağımlılık her ikisi de insan aklını uyuşturmayı ve bağımlılık getirmeyi sağılıyor. Bu noktada benzeşiyorlar. Dijital bağımlılık madde bağımlılığından daha kolay ulaşılabilen, kullanılabilen, daha ucuz, yüzeysel etkisi hissedilemeyen yönleri ile de daha tehlikeli olmaktadır. Bu yönüyle de asrımızın getirdiği fitne ve belalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden gençler böyle bir bataklığa kayıyorlar diye araştırdığımızda da karşımıza şu cevaplar çıkmaktadır:

Mevcut modern hayat anlayışına göre kurulu yasal ortam bunun en belirgin suçlusu gibi durmaktadır.

Sosyal yapının geldiği başıboş nokta, dinin gerilere itilmesi, elektronik dünyanın baş döndüren gelişmesi, işsizlik, eğlencenin hayatın bir parçası gibi algılanması, kolay ulaşım da diğer nedenler arasında yer alıyor.

İnsan aklını dumura uğratan böyle bir afetin alkol kadar haram olacağı konusunda bir ihtilaf olmaması gerekir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kullanılması dinin korunmasını emrettiği değerlere ters düşmektedir. Sadece tıbben kabul edilmiş bir tedavi yöntemi olabileceği söz konusu olur o zaman kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Nureddin Yıldız