Yazılı Fetva

Dinde fitneye düşmemek için neye dikkat etmeliyiz?

1382
04.08.2022

Hocam dinde fitneye düşmek tam olarak nasıl anlaşılmalıdır? Dinde fitneye düşmemek için nelere dikkat edilmelidir?

Din yani Müslümanlık, insanın cennete girmesini ve Allah’ın rızasını kazanması için ona tanınmış bir fırsattır. Bu fırsatı kazanmayı engelleyecek her engel fitnedir. İman konularından birinde yanlışa düşmek, ibadetlerde eksik veya hatalı olmak, ifrat veya tefrite yakalanmak gibi bir hata fitneye düşmek olarak anlaşılır. Çünkü bunların her biri insanın ahiretini etkileyecek hatadır veya eksikliktir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında bu tür hatalara düşmeye karşı Allah Teâlâ’nın korumasına sığınma tavsiyesi bulunmaktadır.

Böyle bir fitneye düşmemek için: 

  1. Problemli arkadaş ve dost çevresinden uzak durmak gerekir. Gerektiğinde yaşanılan şehri değiştirmeye varıncaya kadar her türlü tedbire başvurulmalıdır.
  2. Müslümanlar arasında oluşabilecek din eksenli tartışmalardan katiyetle uzak durulmalıdır.
  3. Din konularında ifrat ve tefritten uzak kalınmalıdır.
  4. Kişi dinini garantili bir şekilde elinden gitmez olarak görmemeli, Allah’a dua ederek bir fitneye yakalanmadan yaşamayı istemelidir.
  5. Bilgi eksikliği bir kayma nedenidir. Abartmadan ve ortamı, kabiliyeti, imkânları oranında bilgi edinmeye gayret etmelidir.
  6. Fitnenin genellikle şüpheler ve şehvetleri kullanarak insana sirayet edebileceği bilinmeli ve dikkat edilmelidir.
Nureddin Yıldız