Yazılı Fetva

İbadetlerimiz için danışacağımız doktorda neye dikkat etmeliyiz?

1628
29.11.2021

Hocalarımız oruçla alakalı olarak fetva verecekleri zaman DOKTORA SORULMASI diye bir not düşüyorlar. Bu doktorun bir özelliği var mıdır? Hangi doktordur ibadetlerimize vereceği kararın etki edeceği doktor?

Dinimiz, ibadetlerde zorluk çektirmeme ilkesi üzerinden ibadet emretmektedir. Ortaya zorluk çıktığında ibadette bir ruhsat devreye girer. O ruhsat sürecinde de doktor raporu gerekir. Zira hastalık ibadetlerde en önemli ruhsat sebeplerinden biridir.

  • Gusül veya abdestten teyemmüme geçişte,
  • Namazı ayakta kılma yerine oturarak veya yatarak kılma sürecinde,
  • Oruç erteleme veya hiç tutmama ruhsatı gerektiğinde,
  • Hamile kadının orucu ertelemesinde,
  • Hac ibadetini kaldırıp kaldıramayacağında,
  • Hacta bazı vazifeleri yapıp yapamayacağında doktorun raporu gerekli olur.

Bu durumda doktor olarak adı geçende belli şartların bulunması gerekir. Bu şartları şu şekilde derlememiz mümkündür:

  1. Doktor eskilerin ifadesi ile hazık bir doktor olmalıdır. Bugünkü ifadesi ile ruhsata konu alanda uzmanlık belgesi bulunan bir doktor olmalıdır.
  2. İbadet konusunda ruhsat verecek doktorun Müslüman olması ulemanın çoğunluğuna göre şarttır. Kendisi inanmadığı bir ibadeti başkası için ne kadar ciddiye alabilir endişesi bu şartı ortaya koymaya sevk etmiştir. Esasen Müslüman olmayan bir doktora gidilebilir mi şeklinde de sorulmuştur bu. Bazı âlimler ise o alanda yaşanılan şehirde Müslüman uzman doktor bulunmuyorsa alanının uzmanı Müslüman olmayan bir doktora da gidilebilir demişlerdir. Bu bir ara izin gibidir. Zor durumda kalan mü'min bu izni kullanabilir.
  3. Ruhsat verecek doktorun “iyi bir mü'min” olması ise şart değildir. Doktorluğunda iyi olması, genel durumunu incelememizi gereksiz yapar. Yeter ki aleni bir fasıklığı ile meşhur olmuş olmasın.
  4. Söz konusu raporun heyet raporu ya da birden çok doktora danışılarak alınan bir rapor olması şart değildir. Alanında uzman bir tek doktorun raporu yeterlidir. O doktor, ikinci bir doktorla da istişare edilmesini tavsiye ediyorsa ikinci bir doktorun raporu da istenir.
Nureddin Yıldız