Yazılı Fetva

Dinde utanma yok mudur?

4812
28.10.2015

‘Dinde utanma yoktur!’ sözü doğru mudur?

Nasıl olur böyle bir şey? Dinde utanma, hayâ olmaz da nerede olur? Din olduğu gibi hayâdır. Dini bir meseleyi öğrenmede utanmaya gerek yoktur çünkü öğrenmemekle çıkacak sonuç, onu öğrenmedeki utanmadan daha ağır olur, anlamında bir kural doğrudur.

Nureddin Yıldız