Yazılı Fetva

Dini nikâh yok mudur?

8162
05.05.2015

Ben İlahiyat okuyorum. Okuduğum okulda bir hocamız dini nikâhın olmadığını, Peygamberimizin nikâhının kimin kıydığının bilinmediğini ve nikâhın anlamının sadece şahitlik olduğunu söyledi. Bu konuda sizin fikriniz nedir?

Nikâhta esas olan İLAN VE İLANA ŞAHİTLİK EDECEKLERİN BULUNMASIDIR. Bunu, A ile B'nin nikâhlanmalarını kamuya mal etme olarak da anlayabiliriz. Şöyle bir dua veya böyle tören bir farize olarak yoktur. Mevcut uygulamayı tenkit edebileceğimiz noktanın bu olmasını gerektirecek bir ihtiyaç da göremiyoruz. Sözünü ettiğiniz kişi esası beyan etmek için bunları söylemiş olmalıdır.

Nureddin Yıldız