Yazılı Fetva

Dine karşı soğuk olan çocuğu evlatlıktan reddetmeli mi?

2982
11.11.2021

Dine karşı soğuk olan oğlumu evlatlıktan reddetmem gerekir mi? İçimden o geçiyor, başka bir çarem de yoktur zannediyorum.

Peki atman çare mi?

Sen reddedince, dine mi dönecek?

Hastalananı evden mi atıyorsun?

Nuh aleyhisselam oğlunu attı mı?

O, hasta, iyileşinceye kadar uğraşacaksın ve sevap kazanacaksın, o da kendi sevap veya günahına baksın.

Babalığı veya anneliği biz ne zannetmiştik?

Nureddin Yıldız