Yazılı Fetva

Dinin getirdiği hadler engellilere de uygulanır mı?

878
20.07.2022

Hocam ben İlahiyat talebesiyim. Hocamız kitapları karıştırmayı öğrenin diye bize bir ödev verdi. Ödevimizin başlığı dinin getirdiği hadler ENGELLİLERE DE UYGULANIR MI?

Ben bu konuda bir şeyler buldum ama siz bizim için bir özet yapabilir misiniz? Ödevimi sunmadan önce ulaştığım bilgileri karşılaştırmak istiyorum. Teşekkür ederim.

 

Dinimizin getirdiği hadler toplumu sakıncalı işlerden korumayı ve hatalı kişiyi arındırmayı amaç etmektedir. Temel konularda topluma kötülük edecek bir iş yapanın engelli olması ilke olarak cezalandırılmasına mani değildir. Allah’ın yasaklarına karşı cüretin kırılması, toplumun temizlenmesi gibi hedefler ihmal edilemez. Cezaya mani kabul edilebilecek temel engel akıl ve mükelleflik açısından yetersiz olmaktır. Bunun dışındaki engelliler açısından hadlerin uygulanmasında bazı istisnaları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Sadece görme engelli olmak zina cezasına engel teşkil etmez. Duyma engelli için de bir engel yoktur. Sadece konuşamayanın zina etmesi durumunda “kendisini savunamayacağı” mantığı üzerinden zina cezası tatbik edilemeyeceği fukahaca söylenmiştir.
  2. Zina suçu için belirtilen bu kural kazf suçu (namuslu kadına kötü söz isnat etme suçu) için de geçerlidir.
  3. Bu kurallar alkol içme suçu için de aynıdır.
  4. Çalma suçu işleyen görme veya konuşma engelli ise ona ceza tatbik edilmez.
  5. Çalma suçundaki kural hirabe (yol kesme) suçunda da geçerlidir.

Genel olarak bu tespitler yapılabilir.

Nureddin Yıldız