Yazılı Fetva

Dinin ücret karşılığı öğretilmesi doğru mudur?

6922
14.04.2020

Hocaların öğrettikleri Kur'an karşılığında ücret almaları dinimize göre doğru mudur? Herkes dinini bildiği kadar öğretmek zorunda değil midir? O çok biliyor çok öğretecek.

Dine ait hususları öğretmede iki durum vardır. Birincisi öğretecek kimsenin bulunmadığı bir ortamda bilenin öğretmesidir ki, bu durumda ücret talep etmesi hakkı olmaz. Bu pozisyon sözü edilen, “herkesin dinini öğretmesi” pozisyonudur. Fıkıh dilinde buna “farz-ı ayın” denmektedir.
İkinci durum ise, pek çok öğretebilecek kimsenin bulunduğu durumdur ki, bu durumda öğretenlerden biri öğretmesinin karşılığında ücret alabilir. Bunun adı da pozisyonun “farz-ı kifaye” olmasıdır.
Elbette böyle bir işi Allah için yapmış olmak en güzelidir.

Nureddin Yıldız