Yazılı Fetva

Duamızın neticesini nasıl anlamalıyız?

2400
29.09.2020

Kişi Mevla'ya dua edip istediklerini dile getiriyor ama neticede hayırlısını temenni ediyor. Karşısına istediği dışında bir şey gelince hakkında o durumun hayırlı olduğunu ya da istediği şeyin ileriki bir zamanda gerçekleşeceğini ve beklemesi gerektiğini nasıl ayırt edecek?

Bu bir tevekkül ve yakîn (tam güven) meselesidir. Başka bir ifade ile iman meselesidir. Kul, “bana, üzerime düşen görevleri yapmak ve dua etmek düşerdi, ikisini de yaptım” anlayışında ise sonuç onun için rahattır ve duasının da sonucu durum ne olursa olsun gerçekleşmiştir. Meseleyi iman meselesi olarak görmek gerekiyor. Allah Teâlâ kalbimize tevekkül indirsin.

Nureddin Yıldız