Yazılı Fetva

“Duru olanı al, bulanık olanı bırak.” hadisinden ne anlamalıyız?

828
03.07.2024

Hocam “Huz ma safa da'ma keder.” “Sana safa (huzur ve sevinç) veren şeyi al, üzüntü ve keder veren şeyi de bırak.” (bkz. İbni Dureyd, el-İştikâk s.146; ez-Zemahşerî, Esâsü’l-Belâğa s. 703)

Bu hadis hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Duru/pak olanı al, bulanık olanı bırak.” anlamındaki ifade hadis değil bir şiirin parçası olarak tespit ettim. Kişi kendisini şüphede bırakan işlerden uzak durmalı. Şeffaflığı elden bırakmamalıdır.

T. Y.