Yazılı Fetva

“Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu cehenneme gidecek.” hadisinden ne anlamalıyız?

4234
16.09.2022

Hocam bazen IŞİD üyeleri konuşmalarında “Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu cehenneme gidecek.” hadisinden bahsedip kendilerinin doğru yolda olduğunu söylüyorlar. Bu hadis sahih ise emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l münker yaparsak ve insanların hidayete ermesiyle mevcut Müslümanların cennete girme ihtimalini düşürmez mi? Yani bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Bu hadis Buharî’de (3348) ve Müslim’de (222) olan bir hadistir. Dolayısıyla bu sözü Ebu Said el-Hudri’nin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğunda bir tereddüdümüz yoktur.

Yalnız bu tür, ahiret âlemine ait bilgilerin bugünkü rakamların dünyasına yüzde yüz uyarlanabilmesinin bizi doğru bir anlayışa götürmeyebileceğini bilmemiz gerekir. Durumun vahametini anlatmak için söylenmiş olabileceği de muhtemeldir. İlk insandan son insana kadarki insan grafiğini her şeyden önce bilmekten mahrumuz. Bunun gibi pek çok karanlık noktayı toptan ifade eden bir sözü, filan yıla ait bir örnek gibi anlayamayız. Durum gayet ağır bir durumdur. Bunu anlamamız ve imanımızın kıymetini bilip korumamız üzerimize düşen asıl görevdir. Bu oluşmadıktan sonra gerisi bizi sadece karanlığa iter. Allah Teâlâ yardımcımız olsun, imanımızı muhafaza etmeye bizi muvaffak kılsın.

Nureddin Yıldız