Yazılı Fetva

‘Erkek ev işlerinde hanımına yardım etmelidir’ hadisi sahih midir?

18969
14.05.2015

“Erkek, ev işlerinde hanımına yardım etmelidir. Nitekim bir hadis-i şerifte: ‘Bir kimsenin, karısına evde yardım etmesi Allah’ın gazabını kaldırır. Hayırlarını ve derecesini arttırır. Evinde hizmet görüp, bundan utanmayan kimsenin adı şehitler defterine kaydedilir. Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan eder. Her bir adımı başına bir hac ve bir umre sevabı verilir ve vücudunda bulunan tüylerin sayısınca cennette ona bir şehir ihsan olunur’ buyruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer bir hadisle de ev işlerinde karısına yardım edenlere Allah Teala’nın peygamberlerden Eyüp aleyhisselam, Davut aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve İsa aleyhisselamın sevapları kadar sevap ihsan edeceğini haber verir.” (Camiu’s-Sağir, Mefatih-ül-Cinan)
Değerli hocam bu hadisler sahih midir? Camiu's Sağir'de nerede geçmektedir?

Naklettiğiniz söz hadis değildir. Ali bin Ebi talib radıyallahu anh üzerinden özellikle Şia kaynaklarında tekrarlanan aslı ilim ölçüleri ile ispat edilememiş sözlerdendir.

Nureddin Yıldız