Yazılı Fetva

'Küçük cihattan büyük cihada döndük' hadisi sahih midir?

13549
03.05.2012

Bir harp dönüşünde peygamberimizin, 'Küçük cihattan büyük cihada döndük.' (Kenzu’l-Ummal, IV, 430,Hadis No: 11260 ) dediğini biliyor ve inanıyorduk ama bu hadisin sahih olmadığı söyleniyor bir fetva sitesinde. Bu bilgi doğrultusunda bu siteye güvenebilir miyiz, bu hadis sahih midir?

Bu hadis çok farklı sözlerle rivayet edilmiş bir hadistir. Bunların hiç biri SAHİH HADİS değildir. Önemli bir bölümü de asılsız rivayetlerdir. Ancak hadisin, mantığı nefisle mücadeleyi önemseme üzerine kuruludur ki bu mana zaten genel hatları ile bütün hadislerde vardır. Bir hadisin zayıf da olsa bazı rivayetleri bulunduğu için kökten 'yok' dememeyi tercih ederiz. Fakat bu söz ile Kur'an'ımızın bir numara tuttuğu Allah yolunda cihad küçümsenmek isteniyorsa elbette abes bir talep peşinde bulunuluyor demektir. Muasırımız isimler ve kurumlar hakkında beyanda bulunmamaya dikkat ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Nureddin Yıldız