Yazılı Fetva

Esmaül hüsnayı sayıyla zikir olarak çekmenin bir faydası var mıdır?

23656
29.08.2015

Bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Esma'ların belli bir ebcet değerleri oluyormuş ve bu sayılarla zikir çekmek faziletli ve dileğimizin (dünyevi veya uhrevi) yerine gelmesinde etkili oluyormuş. Dinimizde 'ebcet değeri' diye bir kavram var mıdır? Varsa bunun içeriği nedir hocam? Bir de dünyevi hedeflerimiz için Esma zikrini çekmek ve bu zikri vesile kılarak Allah'tan istemek doğru mudur? Elbette başarının kaynağı Allah'tır ancak Esmaül Hüsna'ya dualarımızda yer vererek Allah’tan istemekte bir sakınca var mıdır hocam? Ben sayı ile zikrin (Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat belirttiklerinin haricinde) doğru olmadığını biliyorum ve bu inancımı da şimdiye kadar korudum. Dolayısıyla da zikirde sayıya değil, huşuya dikkat etmeye çalıştım. Fakat bu konu biraz kafamı karıştırdı. Beni aydınlatabilir misiniz?

Zikrettiğiniz mesele ibadetle eğlenme tarzında bir sıkıntıdan başka bir şey değildir.

Nureddin Yıldız