Video Fetva

Evliya kimdir?

5940
20.12.2010

Evliya kimdir?

Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli, Allah’ın dostu demektir. Allah, mü’minlerin dostudur. Hangi mü’minlerin dostudur? Bütün müminlerin dostudur. Allah’u veliyyullezine amenu, Kur’an böyle diyor. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir. Ancak, nasıl bizim dostluğumuzun seviyesi varsa, kırk yıllık dostlarımızla dün tanıştığımız dostlarımızı aynı tutmuyoruz. Kan bağımız olanı ve uzaktan tanıdığımızı aynı tutmuyoruz. Allah bütün mü’minlerin dostudur. Ama O’nun için cihad edenler, şehid olanların Allah’a yakınlığı dostluğu ile farzları bile üşene üşene yapanların dostluğu aynı değil. Bir mü’min farzları yerine getirdiği, farz ettiği işleri yerine getirdiği zaman dostluk yoluna girer, velilik yoluna girer. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uymayı çoğalttıkça, nafile ibadetlerini çoğalttıkça o yoldaki hızı artar, hadisi şeriften bunu öğreniyoruz. Dolayısıyla biz, “evliya kimdir?” sorusuna cevap bulurken, diyoruz ki; evliya, Allah’ın farzlarını yerine getiren, haramlarından kaçınan ve Rasulullah’ın -aleyhissalatu vesselam- sünnetini yaşamada temposu hızlanan mü’mindir. Aslında herkes evliyadan bir veli olma hakkına sahiptir, bu sürece girmiştir mü’min olarak zaten. Kimisi başlangıç sürecindedir; o sadece farzları kılıyordur, işte ara sıra sünnetleri kılıyordur. Kimisi epey yol kat etmiştir; farzları, vacipleri yerine getiriyor, sünnetlere düşkünlüğü var, gece ibadeti yapıyor, malından infak ediyor, sılahi rahim yapıyor. Bir kısım kulları da Allah’ın dünyayı sinek kanadı kadar değerli tutmayıp, sinek kanadından bile daha değersiz tutup, kendilerini Allah’ın dinini yaşamaya ve cenneti kazanmaya feda etmişlerdir. Biz genelde bu tipleri kastederek evliya kelimesini kullanıyoruz. Aslında her mü’min evliyalık yolundadır. Ama bu işi becerebilenler az olduğu için bizim evliya diyebildiğimiz insanlar da parmakla sayılacak gibi duruyorlar. Ancak evliyalığın şartı uçup kaçıp keramet göstermek değildir. Çünkü kerametle evliya olunulmaz. Rasulullah’ın sünnetine sarılmakla evliya olunur, bir. İkinci bir not daha, Müslümanlar filancanın evliya olduğunu sadece zannederler. Evliyalık sertifikası yoktur, böyle bir şey olamaz. Çünkü amellerin kabul olup olmadığını, işe yarayıp yaramadığını sadece Allah biliyor. Ama biz filancanın sünnete düşkünlüğü, şeriata bağlılığını baz alarak bu olsa olsa Allah’ın veli kullarından biridir deriz. Öyle olmasını temenni ederiz. O kadar, ilerisi yok. İlerisi mahşer yerinde belli olacak.

Nureddin Yıldız