Mektuplar

Fitne zamanında Kur'an okumayı bırakmalı mıyız?

6963
16.05.2018

Selamunaleyküm hocam. Bilindiği üzere günümüzde fitneler/ihtilaflar çoğaldı. Bu durumda, “Kalpleriniz birleştiği sürece Kur’an okuyunuz. İhtilafa düştüğünüz zaman Kur’an okumaktan uzaklaşınız.” (Buhari, Fedailu-Kur’an, 37) hadisi gereğince Kur’an okumayı tamamen bırakmalı mıyız? Bu hadisin sıhhat derecesi nedir?

Aleykumselam.
Bu hadisi şerif Buharî ve Müslim hadisidir. Yani hadis sahihtir, varlığında bir şüphemiz yoktur. Anlamı üzerinde ise sizin endişe edeceğiniz şekilde bir sıkıntı yoktur. Meseleyi şöyle anlayabilirsiniz:
a- Buradaki okuma, Ramazan ayındaki mukabele okuması gibi bir okuma değildir. Anlamı üzerinde mütalaaların yapıldığı bir ilim meclisi okumasıdır.
b- Mü'minlerin beraberlik içinde olmaları, mü'min kardeşliğinin hayatlarında gerçekleşiyor olması Kur'an meclisleri oluşturmalarından daha önceliklidir. Önce mü'min toplum oluşturulacak sonra Kur'an üzerinde halkalar kurulacak. Mü'min toplumu parçalara bölerek Kur'an'a yönelmek veya hizmet etmek İslam'a yabancı bir uygulamadır.
c- Eğer bir grup mü'min, Allah'ın kitabını okuyup anlamak üzere bir meclis oluşturuyorlar da, bir zaman sonra okudukları Kur'an aralarında tartışma ve gruplaşma oluşturuyorsa orada okunan Kur'an, asıl gaye ve öncelikli madde olan 'mü'minlerin uhuvvetini, biraradalığını' parçalamak için şeytan tarafından kullanılmaktadır. Buna siz, 'kaş yaparken göz çıkarma' da diyebilirsiniz. Böyle bir durum oluşunca da hadisi şerif, o meclisin terk edilmesini emretmektedir. Gayet makul hatta bir mucize hadistir bu. Şu günümüzdeki manzaraya bakarak bunu anlayabilirsiniz de. İki sene İHL'de veya ilahiyatta okuduğu için kendisini âlim zannedenlerin ortaya çıkardığı 'herkese göre bir Kur'an anlayışı' ve 'Kur'an'a dayanarak, onun adını kullanarak saltanat kurma' fitnesinin ne denli ağır faturalar getirdiğini izleyebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz bölünmüşlük manzarasına bakarak bu hadisin beyanının ne kadar elzem bir bilgi ihtiva ettiği anlaşılabilir.
d- Bu mübarek hadisten anlaşılan hassas bir beyan da şudur: Bir hidayet kaynağı olan Kur'an'ımızın bile bizzat kendisinin, edeplerine dikkat edilmeden kullanılması durumunda bir sıkıntı kaynağı olması mümkündür.
Kur'an okumak ve mü'minler olarak beraber olmak!
İşte bu iki başlığın, bizzat Peygamber aleyhisselam tarafından nasıl sıralandırıldığına dikkat ederek çok şey idrak edebiliriz. Mesele budur.
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
facebook.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz

Nureddin Yıldız