Yazılı Fetva

Gadiri Hum İle İlgili Bilgi

4990
19.10.2011

Hocam, ALLAH cc size sağlık ve uzun ömür versin. Bilginizden ve sohbetlerinizden istifade edelim. Hocam size sorum; (gadiri hum) ile bilgi verir misiniz? HZ. ALLAH BİZİ HZ. MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN YOLUNDAN AYIRMASIN. ALLAH'A EMANET OLUN HOCAM. Ayrıntılı Bilgi:
1. Veda hutbesi dönuşünde Hz. Muhammed'in gadiri hum denen mevkiye geldiğinde tüm ashabını durdurması ve yanına Hz. Ali'yi alıp, ashabına Al-i İmran suresinde gecen 'bugün size olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslâm'ı seçtim' mealli ayeti okuduktan sonra Hz. Ali'nin sağ elini havaya kaldırıp onu kendisinin varisi olarak ilan ettiğini söylemesi şeklinde ifade edilen bir şia inanışı. Bu olaydan dolayıdır ki şia mezhebi ilk üç halifeye garip gözüyle bakarlar.
2. Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi kendine ardıl atadığı, Mart'ın ikinci haftasına tekabül eden bu günü İsmaili alevileri dahil tüm şii toplulukları kutlar. Anadolu alevi-bektaşileri ise ghadir khum olayından haberdar oldukları halde, bu günü kutlama gelenekleri ya hiç varolmamış ya da zamanla unutturulmuş olduğundan yoktur.
3. Sekaleyn hadisinin söylendiği yerin adıdır. Arapça bir tamlama olup gadir-i hum şeklinde ayrı yazılması gerektiğini düşünüyorum.

Selamünaleyküm. Mezkür yerde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı ve Ehli Beyt'ini ashabına tavsiye buyurduğuna dair sahih rivayetler vardır. Bu tavsiye onların halife olmalarından ziyade takdir ve tazim görmelerine yönelik bir tavsiyedir. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine titizlikte eşsiz örnekler veren ashabının oradaki emri ihmal etmeleri tasavvur bile edilemez. Meseleyi Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden okuyabilirsiniz.

Nureddin Yıldız