Yazılı Fetva

‘Giyinmiş çıplaklar’ hadisinde geçen ‘cennete giremez’ ifadesi caydırma maksatlı mıdır?

20208
09.02.2016

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Hâlbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden duyulur.” buyurdular. [Müslim, Cennet 53, (2857), 52, (2128).]
Hocam, burada geçen, ‘cennete giremez’ ifadesi caydırma maksatlı mı, yoksa bu kişiler Allah'a iman etmiş olsalar bile cennete giremezler mi?

Bu ve benzeri hadislerde geçen bu tür ifadelerin elbette en iyi anlamını Allah Teâlâ bilir. Biz ise ashabı kiramdan itibaren bize intikal eden yorumları bilebiliriz. Burada anlaşılması gereken tahmin şudur:
'Bu anlayışı itikat edinir olarak ölmeleri durumunda cennete giremezler.'
Neticeyi böyle anlarız. Bunun bir alt derecesi de bu işlerin Allah'ın azabını getirecek ağır hatalar olduğudur.

Nureddin Yıldız