Yazılı Fetva

Günahkar müslümanlar cehennemde ebedi mi kalacaklar?

20218
02.04.2011

Hocam, müslümanlar arasında, iman eden her insanın cehennemden bir müddet sonra çıkacağına dair bir inanış var. Fakat bu inanış Bakara suresi (80-82) ayetleri ile açıkça çelişmektedir. Ayette her kimi günahı kuşatırsa onların ebediyyen cehennemden çıkmayacakları söyleniyor. Buradaki 'her kim' tabiri herkesi kapsıyor. Bu duruma bir açıklık getirebilir misiniz?

Küçük veya büyük günahlar cehennemde ebedi kalma nedeni değildir. Kur'an ve hadislerin beyanından anlaşılan odur ki, günahlarla iman sıkıntısı olan yani, günahları helal gören böylece günahı kuşanan cehennemde ebedi kalır. Çünkü cehennemi ebedileştiren imanla ilgili boyuttur.

Nureddin Yıldız