Yazılı Fetva

Günahları ağır gelen Müslümanlar ebediyyen cehennemde mi kalacaklar?

24780
11.05.2011

"Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedî kalacaklardır." (Mü'minun suresi 102-103. ayetler)
Bu ayete göre günahları ağır gelen Müslümanlar ebediyyen cehennemde mi kalır? Yoksa cehennemde yandıktan sonra Müslüman olarak öldüğü için cennete mi gider? Eğer er ya da geç cennete girilecekse bu durum ayete ters değil mi? Çünkü 'Ebediyyen' buyuruluyor ayette. Bu ayet kâfirler içinse onlar sorgusuz sualsiz cehenneme gidecekse günahların ve sevapların azlığı ya da fazlalılığı mevzubahis olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu ayetler kimler için indi?

Kur'an'ın tek bir ayetini alarak ondan kati hükümler çıkarmanın doğru olmadığını anlayabileceğimiz bir örnek karşısındayız. Ayetlerin, diğer ayetlerle nasıl kesiştiğini, ayetler arasındaki bağlantıları bilmeden hüküm çıkarmak yanlıştır. Ehli Sünnet'in ittifak ettiği en temel ilkelerden biri şudur:
Kâfirler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Mü'minler de ebediyen cennette kalacaklardır. Mü'minler, günahları mağfiret görmezse geçici bir süre cehenneme gireceklerdir. Sonra da cennete gireceklerdir. Kâfirler, ayrıntılı bir hesap görmeyeceklerdir. Ama neden iman etmediği sorgulanıp, küfrünün cezası olan cehenneme sevk edileceklerdir. Allah'a emanet olunuz.

Nureddin Yıldız