Yazılı Fetva

Güneş/Ay tutulması namazı sünnet midir, ne zaman ve nasıl kılınır?

27987
19.03.2015

Hocam, güneş ve ay tutulması sırasında yapılması gereken bir dua veya ibadet var mıdır? Peygamberimizin bu durumlarda namaz kıldığı ve dua ettiği hakkındaki bilgiler doğru mudur?

Güneş ve ay tutulmasını Allah Teâlâ’nın kudreti dahilindeki olaylardan biri olarak görmeliyiz. Tam anlamıyla hikmet ve neticelerini bilemesek de kul olarak böyle bir olayı Rabbimizin mülkünün büyüklüğü, kudretinin sınırsızlığı olarak anlarız.
Güneş tutulmasına, KUSÛF, ay tutulmasına da HUSÛF adı verilir.
Gerek güneş tutulması ve gerekse ay tutulması vuku bulduğunda namaz kılmak müekked sünnetlerdendir. Yani Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden bizzat sabit olan ve emredilen sünnet namazlardan biridir.
Bu namazlar, beş vakit namaz kılan herkes için sünnettir. Ancak farz değildir.
Ezan ve ikametleri yoktur. İlan edilerek insanların toplanması ile kılınır.
Cemaatle veya tek olarak kılınabilir.
Hanefi mezhebi imamlarının tespit ettiği şekli sabah namazının iki rekaat sünneti gibidir. Diğer içtihatlara göre bazı farklılıklar varsa da bu şekilde eda edilmesi pratik olması bakımından uygun olur inşaallah.
Güneş tutulmasında kıraat gizli olur. Ay tutulmasında ise tek kılan gizli okur.
Bu namazları kerahet vaktinde kılmamak uygun olandır.
Cuma namazı gibi hutbe irad edilmesi şart değildir.
Güneş tutulduğunda kılınan namazın cemaatle kılınması sünnet olandır. Yeri de şehrin büyük camisidir. Ay tutulmasında kılınan namaz ise tek olarak da kılınabilir.
Her iki olayı da mü'min gözüyle görmek imanın gereğidir. İnsan oğlunun gelmiş olduğu bilgi ve teknoloji düzeyi, bu tür olayların önceden biliniyor olmasını sağlayabilir. Bu bilgi olayın azametini, Allah Teâlâ’nın kudretini görmezden gelmeye sevk ederse iman açısından sıkıntılı bir noktaya gelinmiş demektir. Dua edilmeli, ahireti hatırlamaya, istiğfara yanaşılmalıdır.

Nureddin Yıldız