Video Fetva

Hadis-i Şerif okumanın önemi

11153
26.08.2010

Hadis-i Şerif okumanın önemi

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, sevgili peygamberimiz, Allah’ın peygamberi olarak bize bir Kur’an sundu; bunu, Allah, size kitap olarak indirdi, dedi. İman ettik, tasdik ettik, başımıza, gözümüze, yüzümüze sürdük. Kur’an kitabımız, bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden emanet aldık. Sabah akşam okuruz, onunla amel ederiz, ondan Rabbimizi tanırız, ondan cennete giden yolumuzu bulmaya çalışırız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur’an’ı teslim ederken, Kur’an’a nasıl sarılacağımız, onunla nasıl yaşayacağımızı anlatan açıklamalar da yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur’an’ın içinden olmayan, onun mübarek lisanından Allah’ın vahyettiği, ilham ettiği şeyleri konuşan, anlatan sözlerine ‘hadisler’ denir. On binlerce hadis ulaşmıştır bize. Bu hadislerin bir kısmı o günkü olayları anlatır. Bir kısmı namazı, orucu, zekâtı tarif eder. Bir kısmı peygamber aleyhisselam efendimizin geçmiş ümmetlere ait anlattığı bilgileri ihtiva eder. Ama her biri hadis-i şeriflerin, ashab-ı kiram’ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğittiği ders malzemeleridir. Her bir hadis, Kur’an-ı Kerim’in daha iyi anlaşılması içindir. Her bir hadis, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakmak, onu dinlemek gibidir. Bunun için ümmet-i Muhammed ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Veda Hutbesi’ni okuduğu günden itibaren Kur’an’a bir hayat memat kitabı gibi sarıldığı kadar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerine de sarılmıştır. Çünkü hadis-i şerifler, Kur’an’ın anlaşılması içindir. Eğer Tevrat, Zebur, İncil –yani Kur’an’dan önceki kitaplar- onları açıklayan hadisler de bulunmuş olup onunla beraber ümmeti tarafından Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ümmeti tarafından okunmuş, anlaşılmış olsaydı o kadar kolay tahrif edilemezdi Tevrat ve İncil. Neden Tevrat ve İncil hemen tahrif edilecek bir sürece girdi? Çünkü insanlar Allah’ın kitabını açtılar, bazı şeyleri anlayamadılar, anlayamadıklarını hahamlar, papazlar uydurdular. Ama ümmet-i Muhammed önüne Kur’an’ı açtığında uydurmaya gerek bırakmayacak, uydurmayı engelleyecek hadislerle karşılaştılar.’Bu ayeti ben böyle anlıyorum, böyle anlamak istiyorum’ diyemedi kimse. Neden? Onu nasıl anladığını açıklayan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var da ondan. Hadis-i şerifler Allah adına konuşan peygamberin açıklamaları, aleyhisselatu vesselam. Peki, Müslüman Kur’an-ı Kerim’i açıp Cuma akşamı bir sure okuduğu gibi, Cuma sabah Kehf suresi okuduğu gibi, bir hadis kitabını açıp, öyle ibadet maksadıyla hadis-i şerif okuyabilir mi? Buna gerek yok. Çünkü ibadet kitabı, taabbud yapılacak kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Hadis ilimdir. Dolayısıyla hadis-i şerifler ilim tahsil etmek için okunur. Herkes, seviyesine göre bir kitaptan hadis-i şerif okuyabilir. Ama bütün Müslümanların, okumuşu ile okumamışı ile her seviyeye hitap eden hadis kitabı Riyazu’s Salihin’dir. İmam Nevevi’nin bu kitabı, ev kitabıdır, iş yeri kitabıdır, cami kitabıdır. Bir şerhiyle beraber okunup bitirildiğinde peygamber dinlenmiş olur.

Nureddin Yıldız