Yazılı Fetva

Türklerle ilgili hadis-i şerif var mıdır?

19504
10.01.2014

Muhterem hocam, bazı insanlar Buhari’de Türkleri öven hadis olduğunu öne sürüyorlar. Bunu da; “Türklerin İslam’ın tek koruyucusu” olduğunu öne sürerek savunuyorlar. İslam’ın kaynaklarından olan bu mübarek kitapta böyle bir hadis var mıdır?

Türklerle ilgili hadisler vardır. Buharî menşeli olmasa da bu hadisler vardır. İki hususu bilmemiz gerekiyor. Birincisi buradaki Türkler, Türkiye'de yaşayan insanlar mıdır yoksa başka bir kavimden mi söz ediliyor. Bunu aydınlatmak zorundayız. İkincisi de Türkler veya başka bir kavim, maziyle ya da boş emellerle değil yaptıkları ile övünebilirler. Buna göre değerlendirebilirsiniz.

Nureddin Yıldız