Yazılı Fetva

Hadis rivayetlerinde neden sürekli aynı sahabilerin adı geçiyor?

1466
22.07.2020

Hadis okunurken hemen hemen aynı sahabilerin ismi geçiyor. Sahabilerin hepsi hadis söylemediler mi?

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yüz binin üzerinde olduğu kesin bir bilgidir. Onların tamamından bize hadis gelmemiştir. Yaklaşık olarak bin kadar sahabinin hadisleri bize ulaşmıştır. Onlardan da ilk yedisinin hadisleri büyük bölümü oluşturmaktadır.
 
Ebu Hureyre, 5370;
 
İbni Ömer, 2630;
 
Enes bin Malik, 2286;
 
Aişe, 2210;
 
İbni Abbas, 1696;
 
Cabir bin Abdillah, 1540;
 
Ebu Said el-Hudri, 1170 hadis rivayet etmiştir.
 
Sahabilerin diğerlerinden hadis rivayet edenlerin sayıları daha azdır. Kiminin geç Müslüman olması, erken ölmesi, dış faaliyetlerle görevlendirildiği için bilgi birikimi olmaması gibi pek çok sebep olabilir hadis rivayet azlığında. Allah her birinden razı olsun. Bizi dünya ve ahirette onlarla beraber kılsın.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


hadis rivayet sahabi