Yazılı Fetva

Hadislerde kadınların uğursuz olduğundan bahsedildiği doğru mudur?

878
14.09.2019

Peygamberimizin hadislerinde kadının uğursuz olduğu söyleniyormuş. Bunun gerçek olması ne kadardır? Sizin bu tür sorulara kızdığınızı biliyorum ama emin olun öğrenmek için soruyorum.

Evet, kadın ve uğursuzluk kelimesini bir araya getiren sahih hadisler vardır. Bunlardan biri de Buhari’dedir. Buhari’deki hadis şöyledir:
“Uğursuzluk varsa; kadında, binekte ve evdedir.”
Uğursuzluk ve kadın sözleri Peygamber aleyhisselamın dilinde birleşmiştir, bu doğrudur. Yalnız bunun anlamı hadise dikkat edildiğinde “...varsa, olsa idi... üç şeyde olurdu” şeklinde bir ifade kastedilmiştir. Zira efendimiz aleyhisselam uğursuzluk inancını cahiliye kalıntısı olarak görüyor ve şiddetle reddediyordu. Bu sözü de zaten edebi bir anlatımla beyan etmektedir. İnsanların hayat sıkıntıları umumiyetle bu üç şeyde geçmektedir: Kadın, binek ve ev. Zira bu üç isim hayatın özü niteliğindedir. Bu da beliğ bir şekilde hadiste anlatılmıştır. Kadere iman ettikten sonra ne kadında ne erkekte ne de başka bir şeyde uğursuzluk göremeyiz. Kader bizi kuşatmıştır, imanımız böyledir. Uğursuzluğun olmadığına dair ümmetimizin âlimlerinin icma/söz birliği vardır.

Nureddin Yıldız