Yazılı Fetva

Müslüman kadınların ekranlarda olması doğru mudur?

3460
20.08.2022

Hocam artık YouTube uygulamasını televizyon gibi kullanıyoruz. Bazen eğitim için baktığım konularda kadınların da ekranda derslerinin olduğunu görüyorum. Bu ne kadar doğrudur? Kadınlar tesettüre uygun bir şekilde ekran karşısına çıkabilir mi? Benim onları açmam ya da dinlemem uygun mudur? Özellikle aile ve çocuk eğitimiyle ilgili çok fazla kadın eğitmen var ve erkeklerden daha çok izlendiğini hatta karışık olarak konferans bile yaptıklarını görüyorum. Dinimizde tesettürlü kadın, erkeklerin önünde sohbet yapacak bir öğretmen olacak konuma gelebilir mi?

Meseleye şöyle bakabiliriz:

  1. Kadının sesi erkeğe, özellikle bir salma ve savrulma denebilecek ölçüsüzlük yoksa haram değildir. Bu şu anlama geliyor: Kadının sesi ile erkeğe hitap etmesi yasak değildir.
  2. Kadının, çarşıda pazarda bulunması da kıyafeti ve konumu açısından sıkıntı yoksa yasak değildir. Buradaki kıyafet ve konum zaten mü'min kadının genel tavrına dâhildir, özellikle izah edilmesi gerekmez. Bu hassasiyetin korunabildiği bir salonda da bulunması haramdır denemez.
  3. İnsanların izleyeceği bir TV programında ya da benzeri bir ortamda bulunması ve konuşması meselesi yeni bir durum olduğu için kaynaklarımızda özellikle bunu açıklayan bir bölüm bulunamaz. Bunun da içine dâhil olduğu genel kurallar vardır. Prensip olarak kadının bir film üzerinden konuşma yapmasının evla olmayan tercih olacağını söylemeye bile gerek olmadığı kanaatindeyiz. Ortada bir ihtiyaç varsa ve kadın da kendisini yeteri kadar muhafaza edebildi ise mesela asgari olarak çekiciliğini yok duruma getirdi ise öyle bir ortamda zaruri olan konuşmayı yapabileceğini söyleriz. Yalnız burada, “asgariye indirme” durumunun ne kadar gerçekleşebileceği herkesin imanı ve takva idraki ile alakalı bir durumdur.
Nureddin Yıldız