Yazılı Fetva

Hâkimlik yapan birinin hediyesi kabul edilebilir mi, yemeği yenir mi?

4098
21.04.2015

Ablam hâkimlik yapıyor. Yaptığı işin haram ve hatta küfür olduğuna dair âlimlerden güçlü görüşler var. Buna benzer işlerle meşgul olanlardan hediye veya infak kabul edilebilir mi?

Eğer bir şey kati olarak haram ise ondan elde edilen kazanç da helal olmayacak demektir. Tam olarak haram olan bir kazancın bulunduğu sofraya da zaruret bulunmadıkça oturulmaz. Şunu da tespit etmeliyiz: Hâkimlik ve benzeri mesleklerin icrası, niyetle bağlantılı olarak sözünü ettiğiniz sonuca da çıkabilir, daha ehven bir durumda da olabilir. Bu nedenle o kadar ağır bir kanaati genelleme yaparak kullanmamak evla olandır.

Nureddin Yıldız