Yazılı Fetva

Hanefi fukahasına göre “garip” olan fetva nedir?

819
11.02.2024

Hocam bize fıkıh okumaları yapan bir hoca efendi “bu fetva Hanefi fukahasına göre gariptir.” şeklinde bir cümle kullandı. Bu ne anlama geliyor diye ona da soramadım. Ne demektir garip fetva?

Hanefi mezhebine ait mutemet kitaplarda nakledilen yaygın meşhur fetvalara aykırı olan veya kime ait olduğu bilinemeyen fetva anlamında kullanılmaktadır. Böyle olmasına rağmen mezhep içinde kullanılan bir görüşü de temsil etmiş olabilir. Söz konusu görüşün aykırılık oranı büyüdükçe garipliği de büyümüş olabilir. “Garib” deyimine benzer bir deyim olarak “şâz”, “batıl görüş”, “fasid görüş” “zellatülulema (âlimlerin hatalı kanaatleri)”, “ruhasulfukaha”, “müfredat” gibi deyimler de kullanılabilmektedir.

Nureddin Yıldız