Yazılı Fetva

Hanefi mezhebinde olanlar neden akidede Maturidi veya Eş’ari’nin peşinden gidiyorlar?

7764
31.10.2015

Niye İmam Ebu Hanife’nin fıkhında olanlar onun akidesinde değil de Maturidi veya Eş’ari akidesinde oluyorlar?

İmam Azam -Allah ona rahmet etsin- bu Ümmet'in büyüklerinden ve ilimde ilklerindendir. Açtığı çığır o kadar büyüktür ki, talebelerinin sürdürdüğü ilim yolu, onlarla anılacak kadar büyük ve geniş bir yol olarak devam etmiştir. Bu bir berekettir. Fakat şunu kesin bir ölçü olarak bilelim: İmam Azam da, talebeleri de biz de hepimiz Ashabı kiramın akidesindeyiz. Başka akideden olmak insanı cennete koymaz. Aradaki duyduğumuz isimler sadece ara durakların isimleridir. İstasyonumuz ashabın istasyonudur. Allah'a emanet olasınız.

Nureddin Yıldız