Yazılı Fetva

Kitaplarınızda neden sadece Hanefi fıkhına yer veriyorsunuz?

5133
21.05.2015

Hocam kitaplarınızda neden sadece Hanefi fıkhını anlatıyorsunuz? Eğer Şafii fıkhına da yer ayırırsanız bizler daha fazla istifade etmiş oluruz sizlerden.

İkazınız için teşekkür ederim. Bizim için fıkhın tamamı bir servettir; Hanefi veya Şafii ayrımı yapmayız. Şu kadar ki, yaşadığımız topraklarda insanların iki farklı mezhebi anlayacak kadar fıkha ilgi duymamaları neredeyse imkânsıza doğru gitmektedir. Bu nedenle en kolay nasıl anlaşılır endişesi ile hareket etmeye çalışıyoruz. Gerektiğinde ise Şafii fıkhını ve diğerlerini de zikrederiz.

Nureddin Yıldız