Mektuplar

Hocam, teşbih ve tecsim içerin şu hadisleri nasıl anlamalıyız?

4508
26.01.2017

Hocam esselamu aleyküm.

Sosyal medyada Allah'ı tecsim veya teşbih içerdiği iddia edilen birtakım hadisler hakkında bir soru sormak istiyorum. İnternette bazı kaynaklarda bu hadislerin te'vil edilmesi gerektiği yönünde bazı şerhler var ancak

"Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.” (Hanbel, 5/243) böyle bir hadisi nasıl tevil edebiliriz ki?

Yahut,

"Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” (Müslim, İman, 302; Hanbel 3/1)

gibi bir hadis nasıl tevil edilebilir ki? Allah'ın baldırından 'kudret' inin kastedildiğine dair yine birtakım söylemler var. Ancak Allah neden kuvvetini göstermek istesin ki?

Bu konuda beni aydınlatırsanız mes'ud olurum.

Hayırlı günler.

Selamünaleyküm.
Bu ve benzeri konularda onlarca cilt kitap yazılmıştır. Onlarca da fırka oluşmuştur etrafında. Asırlardır tartışılmaya devam etmektedir. İlk günkü bakış farklılıkları ve derin anlama sıkıntıları ağırlaşarak devam etmiştir. Tek bir kelime üzerinde söz birliği sağlanamamıştır. Tek bir kelime! Bu birinci hakikat.
 
İkinci hakikat:
Sahabeden hiç biri bu konuları merak edip uykusuz kalmamıştır. Duyduklarına iman edip yollarına devam ettiler.
 
Üçüncü hakikat:
Sahabeden sonraki nesiller pek merak saldılar bu ayrıntılara. Araştırdılar, tartıştılar, ayrıştırdılar.
 
Dördüncü hakikat:
Sahabe, Allah onlardan razı olmuş olarak gittiler bu dünyadan. Sonraki nesiller ise birbirlerini tekfir ederek, kendi düşüncesini uymayanların kuyusunu kazarak gittiler neredeyse.
 
Beşinci hakikat:
Bugün, içinde boğulduğumuz dünya sorunları ve dinimize dair kaybettiklerimize bu ve benzeri meselelerin çözümünün ne katkısı olacak? Sadece mü’minler arasındaki mesafeyi derinleştirecek!
Farzı ayın olmayan bilgi üzerinde harcadığımız vakitler bizi farzı ayın görevlerimizden alıkoyuyorsa bu bir kayıptır.
Lütfen bu açıdan da bakınız konuya.
Selamünaleyküm.
 
Nureddin YILDIZ
 
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz

Nureddin Yıldız