Video Fetva

Hristiyanlığa bakışımız

6440
22.04.2012

Hristiyanlığa bakışımız

Allah Teâlâ’nın sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan önce gönderdiği son din İsa aleyhisselamın dini Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık, Allah’ın din olarak gönderdiği İslam’ın sevgili peygamberimiz aleyhisselamdan önceki şeklinin adıdır; bu şekilde iman ediyoruz. Hıristiyanlığı Allah’ın gönderdiğine iman ediyoruz. Hıristiyanlığın peygamberi İsa aleyhisselamın da Allah’ın hak peygamberlerinden bir peygamber olduğuna tereddütsüz bir şekilde iman ediyoruz. Ancak, Allah’ın beş büyük peygamberinden birisi olan İsa aleyhisselamdan sonra Hıristiyanlık, çok kısa bir sürede Allah’ın dini olma vasfını kaybetmiştir. Neden? Çünkü Hıristiyanların din adamları olan papazlar, Hıristiyanlığın kaynağı olan yani Allah’ın gönderdiği dinin orijinal şeklini yansıtan incili kendi zevklerine, siyasi menfaatlerine ve ihtiraslarına göre değiştirdiler. Allah’a ait olmayan sözleri Allah’a aitmiş gibi yazdılar, çizdiler ve din olarak da insanlardan papazların arzularına boyun eğmelerini istediler. Papazlar; Allah ile, O’na iman edecek insanlar arasında yetkili, din kabul eder-etmez kimseler oldular. Sonuç olarak Allah’ın gönderdiği hak dini Hıristiyanlık İsa aleyhisselamdan yüz sene sonra tanınmaz hale geldi. İsa aleyhisselama Allah’ın vahyi olan İncil, insan kitabı haline geldi. Bir de, pek çok insanın kendi kanaatlerini ayet, vahiy olarak sokuşturduğu bir kitaba dönüştü. İsa aleyhisselamdan bir asır sonra onlarca İncil’den söz edilebildi. Bu İncillerin birbirlerine benzemezliği, birbirleriyle çelişkileri bir kenara, birbirleriyle savaşan bir kitaba dönüştüklerini gördük. Allah, Tevrat’ın başına da bu tür tahlif ve sokuşturma geldiğinde onu Zebur isimli kitapla düzelttiği gibi Zebur’dan sonra da İncil’i önceki kitaplara sokuşturulan yanlışlıkları düzelten bir kitap olarak gönderdiği gibi İncil’i de Allah’ın son kitabı Kur’an’la değiştirdi. Kur’an gelince İncil’in hükmü kalktı. Hıristiyanlık da İslam’ın yeryüzünün son dini olmasıyla din olmaktan çıktı. İsa aleyhisselam da Muhammed aleyhisselamın peygamberliğiyle beraber peygamberlik süresi biten bir peygamber oldu. Ama İsa aleyhisselam aslında hak peygamberdir, İncil aslında Allah’ın hak kitabıdır, Hıristiyanlık aslında Allah’ın hak dinidir. Şu anda ne Hıristiyanlık var, ne İncil var, ne de Allah’ın gönderdiği İsa aleyhisselamın bir sistemi var. Şu anda Avrupa’nın hegomanyasında ve devletlerin siyasetinin dümen suyunda uydurulmuş bir Hıristiyanlık var. Pazardan pazara gündeme gelir ve papazlar menfaati söz konusu oldukça gündeme gelir, bir toprak sömürüleceği zaman haçlı orduları şeklinde gündeme gelir, o Hıristiyanlığa iman etmek cennete asla koymaz. O Hıristiyanlık din değil, ona iman eden Allah’ın mü’min kulu değildir.

Nureddin Yıldız