Yazılı Fetva

Hutbe mutlaka minberde mi verilmelidir?

1148
21.02.2022

Camilerde imamların Cuma namazından önce hutbe verdikleri yer hutbe vermeleri için şart mıdır, başka bir yerde hutbe verseler olmaz mı?

Camide hutbe irat etmek için kullanılan yere MİNBER adı verilir. Minber caminin mihraba göre sağ tarafında bulunur. İlk minber ise Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine onun emri ile yapılmıştır. Raşit halifeler döneminde de o minber kullanılmıştır. Daha sonra daha büyük ve yüksek olanı aynı yerde kullanılmıştır. Böylece minberin caminin vazgeçilmez bir parçası olduğu anlaşılmış olur. Camide minberin sünnet olduğuna icma vardır. Minberin yüksek olması dinleyenleri görme, onların konuşanı görmesini kolaylaştırmaya yönelik olabilir. Cuma namazındaki hutbenin minberde irat edilmesini fukaha müstehap görmüştür.

Nureddin Yıldız