Yazılı Fetva

Hz. Ali Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istedi mi?

5646
22.08.2020

Hazreti Ali’nin Fatıma annemiz üzerine ikinci bir kadın olarak Ebu Cehil’in kızı ile evlenmek istediği ama peygamberimizin buna karşı çıktığı olayı doğru mudur? Bu doğru ise nedeni nedir? Herkese serbest olan Ali için neden yasak oldu?

Sizin için şöyle bir özet yapabiliriz:
 
a. Ali radıyallahu anhın Fatıma radıyallahu anhanın üzerine ikinci bir kadınla evlenmek istediği ama Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu nehyettiği bilgisi sahih bir hadistir. Hadis de Buharî’de geçmektedir.
 
b. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah’ın helal ettiğini haram veya haram ettiğini helal etmek gibi bir iş yapmaktan masum olduğu kesin bir itikat konusudur. Öyle bir şey yapmasına karşı korunmuştur. Öyle bir uygulama da yapmamıştır zaten.
 
c. Ali radıyallahu anhın yapacağı nikâh dinen sakıncalı bir iş değildi ama Muhammed aleyhisselamın kızı ile onun en büyük düşmanı Ebu Cehil’in kızının aynı evde iki kadın olmalarının şeytana sunulmuş bir fitne kazanı niteliği taşıyacağını düşündüğümüzde bu evliliğe neden karşı çıktığı kolay anlaşılır. Mesele bir fıkıh veya itikat meselesi olmaktan çok bir sosyal denge ve fitneye karşı tedbir meselesi olarak görülmelidir.

Nureddin Yıldız