Yazılı Fetva

Hz. Ömer’in İslam’ı kabul etmesi

3718
22.04.2020

Hazreti Ömer’in kılıcını kuşanıp peygamberi öldürmeye gittiği bir zamanda Müslüman olduğu şeklindeki bilgi doğru mudur?

Böyle bir bilgi kitaplarımızda vardır. Bunun ilk kaynağı da İbni Sa’d’ın TABAKAT adlı eseridir. Bu bilgi, sahih bir bilgi olarak önümüzde değildir. Öyle olması da muhtemeldir ama elimizdeki bilgi kati değildir. Allah ondan razı olsun, o tür büyük kararların adamı idi.

Nureddin Yıldız