Yazılı Fetva

İbni Mesud Felak ve Nas Surelerini Kur’an’dan Saymıyor muydu?

12553
11.05.2014

Selamünaleyküm muhterem hocam. Abdullah b. Mesud (ra) hakkında sanırım Buhari’de de geçen bir rivayet var, felak ve nas surelerini Kur'an’dan saymadığına dair.. Bu rivayetin sıhhati ne derece bilmiyorum ama kafamı kurcaladı. İbn Mesud (ra) gibi müctehid Kur'an muallimi ümmetin önde gelenlerinden bir sahabi nasıl olur da felak ve nas’ı Kur'an’dan saymaz?

Aleykümselam. Canım kardeşim, her şeyi bilen koca alimler şimdi çıktı. Onlar her şeyi bilen alimler değildiler. Her şeyi öğrenmeye hazırdılar, bilmediklerinin şuurunda idiler. Onları bu şekilde tanımalıyız.
İbni Mesud radıyallahu anhın hafız sahabilerden olduğuna dair bilgimiz kati değildir. İbni Mesud'un yazılmış muteber bir mushafı da bilinmiyor. Ebu Bekir radıyallahu anhın cem etmesi zamanına kadar hemen hemen her sahabinin durumu böyle idi. Elimizdeki mushaf, ashabı kiramın icma ettiği mushaf şeklidir. Bu nedenle, diğerlerininki, onların fırsat buldukça yazdıkları taslaklar durumunda kalmışır. İbni Mesud radıyallahu anhın durumu da böyledir. Allah onlardan razı olsun.

Nureddin Yıldız