Yazılı Fetva

İddet bekleyen kadının evinden çıkması haram mıdır?

7367
16.08.2020

Kocası ölen kadının iddet beklemesi gerektiğini biliyorum. Bu kadının evinden çıkması haramdır deniyor, doğru mudur?

İddet bekleyen kadın DÖRT AY ON GÜN iddet süreci yaşar. Bu süre zarfında evlilik görüşmesi yapmaz. Nikâhlanması helal olmaz. Evinde bekler. Bu ev de kocasının öldüğü ev olur. Zorunlu bir durum nedeniyle başka bir evde kalabilir. Bu zorunluluk sağlık, güvenlik gibi zorunluluklardır. Günlük ihtiyaçları gerektiriyorsa evinden çıkabilir. Muayeneye gitme, özel ihtiyaçlarını karşılama gibi durumlarda çıkabilir ama başka bir evde kalması caiz olmaz. Genel olarak hüküm böyledir.

Nureddin Yıldız