Yazılı Fetva

İncil okumanın bir sakıncası var mıdır?

3275
05.05.2023

Hocam bir Müslüman olarak evde İncil bulundurabilir veya okuyabilir miyim? Bir de Hristiyanların dini metinlerini ve dini şarkılarını okumamda sakınca var mıdır?

İlmi araştırmalar yapanların alanları ile alakalı ise kitaplıklarında İncil veya benzeri bir kitap bulunabilir ama mümin bir insan, hiçbir kelimesine iman etmediği bir kitabı hangi maksatla evinde bulundurabilir? Bunu düşünmeyi bile boş görmeliyiz. Allah’ın lanetine uğramışların kitap dedikleri şeyleri bulundurmak, onların şarkı türkülerini terennüm etmek maazallah kalpteki erimenin ve yuvarlanılabilecek bir uçurumun işareti olabilir. İstiğfar edip uzak durmak gerekir.

Nureddin Yıldız