Yazılı Fetva

İnşaat yapmak hadislerde ‘hayırsız iş’ olarak mı nitelendirilmiştir?

7891
04.05.2015

Mimarlık ve son zamanlarda da müteahhitlikle uğraşıyorum. Peygamber efendimizin muhtelif hadislerinde buyurduğu gibi rızık temini için çalışmanın ibadet olduğu inancıyla işlerimi görmekteyim. Ancak yakın zamanda çeşitli kaynaklarda gördüğüm ve aşağıya yazdığım hadisi şeriflerde inşaat işleri için bir istisnanın belirtildiği görülüyor. Bu hükümler genel olarak, inşaat yapmanın hayırsızlığından mı bahseder, yoksa binalarda yapılan gereksiz, lüks, israf gibi hususların önüne geçmek için midir?
403 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur." Buhârî, Mardâ 19, Da'avât 30, Rikâk 7, Temennî 6; Müslim, zikr 12, (2681); Nesâî, Cenâîz 2, (4, 3-4).
405 - Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben, ahşap evimi tamir için çamurlamakla meşguldüm. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana uğradı ve: "Bu da ne Ey Abdullah?" buyurdu. Ben: " Evin tamiriyle meşgulüm" dedim. "Ölüm(ün gelmesi) ve bu ev(in yıkılmasın)dan daha çabuktur" buyurdu. Ebu Dâvud, Edeb 169, (5237).
Bir rivayette: "Ben emr-i Hakk'ın gelmesini bun(un yıkılmasın)dan daha çabuk görüyorum" buyurmuştur.

Binalar üzerinden yarışın kıyamet alametlerinden biri olduğunu biliyorsunuzdur. Bu hadisler, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri olabilir. İnsanların bugün ev edinme üzerinde ne kadar yıprandıkları, 'oturulacak ev' ile 'insanlara gösterilmesi için oluşturulan ev' arasında ne kadar fark bulunduğunu siz mimarlar daha iyi takdir edersiniz. Hulasa olarak hadiste, ihtiyaç olmayan, israfa neden olan ve dünyevileşme maksadı ile yapılan binalar kastedilmektedir. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız