Yazılı Fetva

İş yerindeki eşyaların zararını çalışana ödetmek için sözleşme yapılabilir mi?

869
02.01.2022

Bir işveren, çalışanına kullandığı araç gereci mesela bilgisayarı bozulursa onu ödetmek için sözleşme imzalatabilir mi?

Çalışanın kullandığı araç gereç ve malzeme onun elinde emanet kabul edilir. Kasıt ve ihmal gibi bir tutum nedeniyle zarar görmedikçe ortaya çıkan zararı çalışanın ödemesi gerekmez. Eğer çalışanın kastı veya ihmali söz konusu ise bedel öder. Aksi takdirde böyle bir sözleşme imzalatılması prensip olarak yanlıştır.

Nureddin Yıldız