Yazılı Fetva

İşçiyi, asgari ücretin altında bir maaşla çalıştırmak caiz mi?

4901
05.05.2011

Biz işveren olarak işçimiz ile mesela 250 TL ücret karşılığında anlaşabilir miyiz? Çalıştıracağımız işçi de iş bulamayıp bize gelmiş olsa ve biz bu teklifi yapmış olsak anlaşmamız yanlış mıdır?

Müslüman, baskı görmeden ve baskı kurmadan, hilesiz bir ortamda imza atarsa işçi veya işveren o imzasına sadık kalmaya mecburdur. Sadece insanları direkt veya dolaylı bir baskı ile aldatmak bunun istisnasıdır. Bir mesele de mer'i hukukun getirdiği kuralları bir örf olarak görüp, Şeriat'ın temel ilkelerine ters düşmedikçe kabul etmemizin gerektiği meselesidir. Allah yardımcımız ola.

Nureddin Yıldız