Video Fetva

İsraf nedir?

39474
28.07.2010

İsraf nedir?

İsraf, gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır. Biz her ne kadar israfı, suyun fazla akıtılması, ekmek kırıntılarının çöpe atılması, pastanın yarısının yenip yarısının çöpe atılması olarak görüyorsak da asıl israf, gereksiz ve yersiz harcanan her şey için söylenebilir. En büyük israf ekmek ve su üzerinden değildir. Ekmek ve su, israfı da değerlendirilen nimetlerdir. Ekmek atıldığında, kuşlara, kedilere köpeklere yem olur, bir tür israftan kurtulmuş olunabilir. Su ne kadar dökülürse dökülsün denizlerde tekrar buharlaşıp su olarak gelebilir, ihtimal de olsa... İnsanın ömrü israf edildiğinde ise geri dönüşümü yoktur. En büyük israf, hayat israfıdır. Ve en büyük israf, sağlık israfıdır. Yine en büyük israf, iman nimetinin israfıdır. En büyük israf, ilim israfıdır; Allah'ın verdiği ilmi gereksiz ve boş yere harcamak, kullanmamak israftır. Allah neyi nimet olarak kuluna lütfetmişse o, muhakkah dengeli ve gerekli bir şekilde kullanılmalıdır. Su bir nimettir, doğru; gerekli ve dengeli kullanılmalı. Ekmek bir nimettir, doğru; gerekli ve dengeli kullanılmalı. Ama sağlık da bir nimettir, hayat da bir nimettir, mü'min bir cemaatin içinde olmak da bir nimettir. Anne, baba, kardeşler de bir nimettirler, asla çar çur edilmemelidirler. Bir müslümanın kardeşlik mefhumunu zedelemesi de israftır. Bir müslümanın ekmeği çöpe atmaya kıyamadığı gibi, israftan korktuğu gibi, elektrik israfından çekindiği gibi suyu fazla akıtmaktan, musluğu fazla açmaktan çekindiği gibi mü'min kardeşlerini çar çur etmekten de çekinmelidir. Bir mü'min kardeş, mü'minlik nedeniyle kardeş olunmuş bir insan, on kw elektrikten daha değersiz midir? Anne-baba neyle ölçülebilir bir nimettir ki, onların varlığı gereksiz ve yersiz kullanılmış olsun.
İsraf haramdır ve Allah, israf edenleri asla sevmez. Allah'ın sevmediği işlerdendir israf. Ama israf sadece suyun boşa akıtılması değildir; boşa akan hayat, boşa geçen her dakika israftır. Ve bir dakika asla bir okyanustan bile daha değersiz değildir.

Nureddin Yıldız