Yazılı Fetva

İsrail'de çıkan yangınlar için ülkemizden yardım gönderilmesi hakkında..

12514
25.11.2016

Hocam, İsrail'de çıkan yangınlar sonucu içlerinde Türkiye'nin de olduğu müslüman bilinen ülkelerden yardım gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunu fıkhın bir bölümü ile bağlantılı yapmak mümkün değlidir. Tamamen günlük siyaset sınırları içinde kalan bir uygulama olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla buna din üzerinden hatta insanilik üzerinden bir bağlantı kurmak zordur. Gerçi herkes yaptığına doğalmış gibi kabul ederek bir din kılıfı hazırlamaktadır. Bizim ise kanaatimiz bunu direk din üzerinden değerlendirmenin mümkün olmayacağıdır.

Nureddin Yıldız