Video Fetva

Kadın alim olur mu?

11486
24.02.2012

Kadın alim olur mu?

Allah’ın dini İslam, akide olarak, muamelat olarak, ahlak olarak kadına ve erkeğe, bütün insanlara gelmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün insanların peygamberidir. Herhangi bir konuda kadın ve erkek ayrımı yapmak mümkün değildir. Eğer konu iman konusuysa, imana kadın da erkek de muhataptır. Eğer Allah’ın emri olan ahlaksa konu olan bu ahlak erkekten de isteniyor kadından da isteniyor. Mesele muamelat meselesiyse, insanlar arası ilişkileri düzenleme meselesiyse buna erkek de muhatap kadın da muhataptır. Ne erkek ne de kadın, filan konudan Allah beni muaf tutmuştur, ben o konuyu karşı cins konusu olarak görüyorum, diyemezler. Dedikleri zaman, erkek veya kadın bunu dediği zaman, Allah’ın emirleri arasında beğenmediğini, birisini kendisine uygun görmediğini söylemiş olur ki bu hiçbir şekilde caiz değildir, din anlayışıyla bir arada durabilecek bir düşünce değildir. Kısaca diyebiliriz ki, Allah’ın gönderdiği dinin ahkamı, inanç konuları, ahlakı nesi varsa… bütün insanlar için umumidir bunlar. Bu umumilikten muaf yoktur, bir. İki, Allah’ın dini ancak ilimle yaşanabilir. Cahil, bilmeyen Allah’ın dininde en iyi ihtimalle kusurlu dindar haline gelir. Çünkü iman da bilmekten geçiyor, ibadet de bilmekten geçiyor, ahlak da bilmekten geçiyor. Kadın da erkek gibi imanla muhatap olduğuna göre, iman edeceksin dendiğine göre kadına, kadına da ibadet edeceksin dendiğine göre, kadına da senin üzerinde de ahkâm var, Allah’ın hükümleri senin için de geçerlidir dendiğine göre kadın da bilmek zorunda, öğrenmek zorunda. Bunun için ilim erkeğe olduğu kadar kadına da farzdır. Bizim tarihimizde yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine Kur’an ayetleri indiğinden bu yana olan tarihimizde kadını ilimden men eden, ilmi erkeğe mahsus bir unvan olarak gösteren bir uygulama yoktur. Bazı dönemlerde kadınlar eğitilememiş olabilir, bu İslam’ın emri değildir. Bilakis İslam’ın emrine ve isteğine rağmen yerine getirilememişlikten kaynaklanan bir uygulamadır. Kadından da âlim olur, muhaddis olur, fakih olur, mücahit olur. Kadın da erkek gibi, erkek de kadın gibi…

Nureddin Yıldız