Yazılı Fetva

‘Faiz yiyen Kâbe’de annesiyle zina etmiş kadar büyük günah işlemiştir’ hadisi sahih midir?

33761
27.10.2015

Hocam bir sohbetinizde faizle ilgili bir hadis paylaşmıştınız, ‘faiz yiyen Kâbe’de annesiyle zina etmiş kadar büyük günah işlemiştir’ diye. Bizim aile büyüklerinde imam olanlar çoğunlukta olduğu için bunun tartışması geçmişti, o hadisin sahih olmadığı ispatlandı gibi şeyler söylediler. Gerekçesi de, peygamberimizin -sallallahu aleyhi ve sellem- bir günahı başka bir günahla kıyaslamadığı şeklindeydi. Bu hadis sahih hadis midir ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahlarla ilgili kıyaslama yapmış mıdır?

Bu hadis hiç yoktur diyelim; faiz basit bir günah mı olacak?
Bu sorunun cevabından sonra meseleyi ele alabiliriz:
Bu hadis, İbni Mace ve Taberanî gibi kitaplarımızda mevcuttur. Hadisin sahih olduğunu söyleyen de bulunduğu gibi aksini söyleyen de vardır. Buharî'deki bir hadis düzeyinde sahih olmadığı açıktır. Yalnız mevzû değildir. Peygamber aleyhisselam efendimizin günahları birbirine kıyaslamadığı ile alakalı söz ise ispatı zor bir iddiadır. Netice olarak ortada şu hakikatler vardır:
- Bu hadis zinanın hafif bir günah olmasını gerektirmiyor. Ortadaki mesele faizin zinayla kıyaslanabilecek çapta ağır bir günah olmasıdır.
- Hadis sahih olsa da olmasa da Kur'an'ımızın faizle ilgili hükümleri açıktır. Binaenaleyh meselenin tartışılmayı gerektirecek bir yönü yoktur. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız