Yazılı Fetva

Kuran-ı Kerim satmak

11987
03.10.2011

Hocam Kuran-ı Kerim satmak Günah mıdır? "...Âyetlerimiz bir karşılık ile satmayın, yalnız benden korkun. Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilip dururken hakkı gizlemeyin." (Bakara:2/41-42) "Allah'ınindirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu az bir paha ile değişenler (onu maddî karşılık ile satanlar) var ya, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için acıtıcı bir azap vardır." (Bakara: 2/174)

Kur'an'ın yazılı bulunduğu kitap anlamında olan MUSHAFIN basılıp satılmasından bir sakınca yoktur. Âyetlerde geçen satma, dinden taviz verme manasınadır.

Nureddin Yıldız