Yazılı Fetva

Kur’an meali dinlerken konuşmak yanlış mıdır?

1036
01.06.2023

Hocam Kur’an mealini radyoda dinlerken konuşmak caiz midir?

Kur'an’ımızın meali kendisi değildir. Meal üzerinden mesela namazda kıraat yapamayız. Ancak meal, Kur'an’ı tercüme etmektedir. Mealine en iyi ihtiramı yapmak Kur'an’a saygıdan kabul edilmelidir. Şu kadar ki, meal dinlenirken bir iş ile meşgul olmak, o iş hama ve abes bir iş değilse haram değildir.

Nureddin Yıldız