Yazılı Fetva

Kur'an'da dabbe var mıdır?

7077
02.06.2017

Kuran'da dabbe var mıdır? Varsa dabbe nedir?

Neml suresinin seksen ikinci âyeti şöyledir: ‘Kıyamet yaklaşıp onlara verilen azap sözü başlarına geldiğinde onlara yerden bir DÂBBE çıkarırız. O da insanların âyetlerimize gerçek anlamda iman etmediklerini kendilerine söyler.’
Bu âyet açık bir dille beyan etmektedir ki, kıyametten önce bir dâbbe çıkacaktır. Bu çıkacak dâbbenin bir hayvan olduğu bellidir ama şekli hakkında açık bir hadis yoktur. Ahir zamanda insanların bozulduğu, Allah’ın emirlerini terkedip dini asıl mecrasından kaydırdıkları bir zamanda çıkacak ve insanlara konuşacaktır. Yine hadislerden anlaşılıyor ki, bu hayvanın konuşması artık dünya hayatının bittiğinin delilidir. Bundan sonra da kimseye iman etmesi fayda vermiyecektir.
Allah Teâlâ öyle bir afet günü görmekten hepimizi muhafaza buyursun.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


dabbe kuranda dabbe